Verschillende soorten bijen

Verschillende soorten bijen

We hebben allemaal al wel eens honing gegeten, en velen van ons vullen de voeding aan met het eten van nuttige bijproducten zoals honing. Er zijn echter verschillende soorten bijen. Hier komen vaak vragen bij te pas, waaronder: welke bijen maken honing en wat doen andere soorten bijen?

Duizenden bijensoorten wereldwijd van de superfamilie Apoidea

Er zijn wereldwijd ongeveer 25.000 geïdentificeerde bijensoorten gekend, die allemaal zijn geclassificeerd onder de superfamilie Apoidea. Deze zijn onderverdeeld in negen families, waarvan er vier erg klein zijn qua aantal soorten.

Honingbijen en hommels

We zijn het meest bekend met een enkele bijenfamilie, Apidae, waaronder zich de honingbijen en hommels bevinden. Honingbijen produceren natuurlijke honing. Dit zijn sociale bijen die leven in kolonies van 50.000 tot 60.000 bijen en meestal hebben ze één enkele koningin. Honingkolonies zijn erg complex wat betreft gedrag en algemene functie.

Deze bijen gedragen zich voor het voortbestaan van de kolonie, en niet voor hun individuele overleving. Er zijn wereldwijd tien brede soorten honing en één hybride variëteit, de geafrikaniseerde honingbij of ook gekend als de killer bee. De Europese honing wordt het meest bewaard door imkers om honing en bijproducten zoals propolis te oogsten.

Hommels en honing

Hommels komen ook uit de familie Apidae, maar de hommelkolonies zijn veel kleiner dan die van de honingbijen, die doorgaans slechts een paar honderd werkbijen huisvesten. Net als honing zijn hommels uitstekende bestuivers van verschillende bloemen. Hun lichamen zijn nogal harig en vangen stuifmeel gemakkelijk op, terwijl de bijen van bloem naar bloem gaan om te eten.

Hommels maken in feite honing die qua textuur en smaak vergelijkbaar is met de honing van honingbijen, maar die groenachtig gouden van tint is, in plaats van de puur gouden kleur van de gewone honing. Hommels maken relatief kleine hoeveelheden honing. Hun kolonies zijn zo klein en het is moeilijk te oogsten. Dat is de reden waarom hommelhoning meestal niet in de winkels gevonden wordt.

Graafbijen en houtbijen

Er zijn nog meer leden van de Apidae familie die eerder solitair zijn dan koloniserend. Graafbijen maken hun nest meestal in de grond en brengen hun jongen groot in grondtunnels. Hun lichaam is behaard en ze zijn soms wel 3 centimeter lang. Graafbijen nestelen zich vaak in de buurt van elkaar, waardoor het lijkt alsof ze een kolonie zijn, maar elk vrouwtje handelt onafhankelijk. Ze beschermt en verzamelt stuifmeel voor haar jongen. Deze bijen zijn niet agressief en steken niet, tenzij ze vastzitten in kleding. Houtbijen nestelen zich daarentegen in oud hout. Ook deze zijn solitair en ze nestelen zich vaak dicht bij elkaar.

Bijen van de familie Megachilidae

Behangersbijen en metselbijen zijn leden van de familie Megachilidae. Ze zijn solitair, met bladsnijders die nesten maken in holle plantenstelen en kant en klare gaten in hout. Metselbijen nestelen zich in oude mortel en verschillende spleten. Bij solitaire bijen is het het vrouwtje dat haar jongen alleen koppelt en grootbrengt.

Net als bij sociale bijen, dienen de mannetjes geen ander doel te hebben dan te paren met vruchtbare vrouwtjes. Veel van deze solitaire bijen worden in toenemende mate commercieel gefokt voor bestuivingsdoeleinden, vooral omdat de honingbijpopulaties over de hele wereld om nog onbekende redenen slinken.

Bijen van de Andrenidae familie

Mijnbijen behoren tot de Andrenidae familie. Deze familie omvat duizenden soorten bijen over de hele wereld. Ook eenzame bijen van deze familie graven ondergrondse tunnels en cellen uit om hun jongen groot te brengen. Hun tunnels zijn vaak zichtbaar als kleine terpen in de grond. Ze zijn vergelijkbaar met wormenafgietsels. Een nest kan bestaan uit een hoofdtunnel met vijf of zes takken die elk een eicel bevat. Deze bijen geven de voorkeur aan zandgrond. Ze veroorzaken geen schade aan een tuin en moeten worden verwelkomd als effectieve bestuivers.

Bijen van de Halictidae familie

Bijen van de Halictidae familie worden wel eens zweetbijen, genoemd omdat ze worden aangetrokken door transpiratie. De vrouwtjes kunnen een kleine steek geven als ze worden opgesloten. Deze nestelen zich in de grond of in hout en ze zijn sociaal. Hun kastensysteem verschilt van dat van hommels.

Bijen van de Colletidae familie

De Colletidae familie is een andere soort van bijen. In de volksmond staan er van deze bekend als stukadoorbijen, omdat ze de wanden van hun nestcellen gladstrijken met afscheidingen die opdrogen in een voering die lijkt op cellofaan. Dit zijn solitaire bijen, die vooral in Australië en Zuid-Amerika voorkomen.

Andere bijenfamilies

Er bestaan nog andere bijenfamilies, waaronder de Melittidae familie, de Meganomiidae familie, de Dasypodainae familie en de Stenotritidae familie. Ze zijn zeer klein in aantal soorten. Deze zeldzame bijensoorten komen voor in Afrika en Australië.

Bijen zijn een waardevolle schakel in ons wereldwijde ecosysteem

Bijen zijn veel diverser in type en gedrag dan dit op het eerste gezicht lijkt. Je zal waarschijnlijk wel gemakkelijk honingbijen en hommels tegenkomen. De meeste bijen zijn effectieve bestuivers en vormen als zodanig een waardevolle schakel in ons wereldwijde ecosysteem.